Mùa thu

Edit: Abuto
Translate: Sakuya Miyano (Zura)

“Khi em tỉnh dậy, hãy vẫn ở bên cạnh em nhé!
Đừng bỏ em lại một mình!”
Hidan-Four Season

Advertisements

One thought on “Mùa thu

  1. Pingback: Naruto DJ: Kakuzu x Hidan (Yuki Inoue) | Miêu Nhi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s